Den första oktober 2006 infördes lagen (SFS 2006:985) om energideklaration för byggnader.
Lagen innehåller skyldighet för ägare till byggnader av olika slag att deklarera sina byggnader med hjälp av en oberoe
nde expert. Deklarationen ska sedan elektroniskt skickas in på framtagen blankett till Boverket som upprättar ett register för ändamålet.


Ring och boka tid för din energideklaration redan idag på telefon: 0703 - 78 92 17

Energideklaration för byggnader

Energistyrman är ett företag som inriktar sig på energibesiktningar av fastigheter.

Certifierad riksbehörig funktionskontrollant för ventilationssystem enligt lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. (OVK) Behörighetsnivå K, beh.nr.2008.

Energistyrman är ett oberoende, opartiskt företag med integritet och fullständig kvalitetsrevision enligt
SS-EN ISO/IEC 17020 standard.

Certifierad energiexpert - Lars Skarenstedt

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. På så sätt ska vi skapa en hållbart samhälle och minska EU:s beroende av importerad energi.

En oberoende expert tar tillsammans med byggnadsägaren fram uppgifter som kan leda till förslag på kostnadseffektiva åtgärder för byggnaden. Genom att sedan genomföra dessa kan både pengar och miljö sparas.

En sammanfattning av energideklarationen ska finnas tillgänglig för allmänheten så att de boende eller besökare till byggnaden kan ta del av resultatet.

Energispar råd Bli energismartEnergirådgivningVärmefotografering • LC-KlimatkontrollVärmefotografen


Stjärnkyl • energistyrman • Org.nr 5410194319 • Box 18 • 234 21 Lomma • Telefon: 0703 - 78 92 17 • larsskarenstedt@gmail.com